VDK taikomosios fotografijos katedros blogas

“Laurence King“ leidyklos knygų paroda VDK bibliotekoje

Šį penktadienį (gegužės 04 d.) VDK bibliotekoje (4 aukšte) pradeda veikti Laurence King leidyklos knygų paroda.

Laurence King leidykla specialinzuojasi reklamos, grafinio dizaino, mados, architektūros, interjero dizaino ir kitose menų srityse.

Už šią pukią parodą esame dėkingi UAB „ir Knygos“.

Biblioteka dirba I-V bei šį savaitgalį 5-6d. 8.30-17val.

Reklama

Filed under: VDK biblioteka,

VDK bibliotekos naujienos

VDK biblioteka gavo naują knygą “500 Cameras. 170 Years of Photographic Innovation“.

Kviečiame apsilankyti, primindami, kad tai tikrai nėra vienintelė naujiena – nuolatos lentynos pasipildo naujais leidiniais. Vienas įdomesnių – visai nenaujas 1952 metų žurnalas “Švyturys“, kuriame galima susipažinti su stalininio laikotarpio spaudos fotografijos pavyzdžiais.

Daugiau  – Ian Berry albumas “Anglai“

Katrin Eisman “Photoshop. Restoration, retoushing“

Nigel Atherton and Steve Crabb “A to Z of digital photography. People and portraits

‘The New York Times Magazine Photographs“

Taip pat – du paskutiniai “Lurzers archive“ žurnalo numeriai, kuriuose galima susipažinti su naujausiais reklaminės fotografijos ir reklamos pasaulio projektais.

Kas daugiau – ateik ir pamatyk pats.

Filed under: VDK biblioteka,

Naujos knygos VDK bibliotekoje

VDK biblioteka gavo kelias Fotografijos katedros dėstytojų užsakytas knygas.

Kviečiame užeiti į biblioteką!

Štai jos trumpai:

1.      Techniques of Natural Light Photography by Jim Zuckerman (Mar 1996)

 

2.      In Praise of Shadows by Junichiro Tanizak (Dec 1, 1977)

 3.      The New York Times Magazine Photographs by Kathy Ryan and Gerald Marzorati (Sep 30, 2011)

 4.      Unlimited Grain Portraits ed. By Peter Verheyen (2011)

                

5.      Bluprints on Fabric. Innovative uses for cyanotype by Barbara Hewitt (1995)

Filed under: VDK biblioteka

M. Matulytė: iškėliau uždavinį ištirti viso sovietmečio fotografiją

„Dovanokit, tai tikrai ne lietuviška knyga. Kaip galima Lietuvoje kalbėti apie sovietmetį ir nieko nesupriešinti?“, – teištarė fotomenininkas Antanas Sutkus, dar sklandydamas fotografijos istorikės Margaritos Matulytės neseniai išleistos monografijos „Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu“ lapus. Pasak garsaus fotografo, M. Matulytė sugebėjo pasakyti objektyvią tiesą apie sunkų sovietinį laikotarpį.

Šią savaitę visuomenei pristatyta monografija sulaukė itin didelio fotografų ir istorikų susidomėjimo. Apie Lietuvos fotografijos raidą sovietmečiu lrt.lt kalbasi su knygos autore M. Matulyte.

– „Monografijoje pateikiama nuosekli Lietuvos fotografijos raidos sovietmečiu istorinio modelio versija“, – rašoma knygos anotacijoje. Man įdomu, kaip ėjote to nuoseklumo link, su kokiais sunkumais teko susidurti renkant informaciją?

 – Iškėliau uždavinį ištirti viso sovietmečio fotografiją, kurios raida turi tiesioginių sąsajų su politinių procesų etapais. Tai patvirtina trijų kūrybinių bangų susiformavimas: Stalino valdymo laikotarpiu buvo visiškai išplėtotas socrealizmu pagrįstas fotožurnalizmas, Nikitos Chruščiovo vykdoma politika sudarė sąlygas iškilti naujiesiems dokumentalistams – lietuvių fotografijos mokyklai, o Leonido Brežnevo stagnacijos krizę išreiškė ir postmodernizmo nuostatas įprasmino trečioji fotografijos banga, kurią knygoje vadinu devizualizavimo judėjimu.
Visas tekstas – ČIA>
Knygą galima rasti VDK bibliotekoje.

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka

Skirmantas Valiulis apie fotografiją

Į VDK biblioteką atkeliavo S.Valiulio knyga “Apie fotografiją“.

Apie knygą rašo Tomas Pabedinskas:

Ką tik pasibaigusiais 2011 metais šį pasaulį paliko fotografijos, kino ir televizijos kritikas Skirmantas Valiulis. Tačiau, kaip dažnai nutinka, netektis išprovokavo ir didesnį kolegų bei skaitytojų dėmesį šio autoriaus darbams. Todėl praėjusieji metai buvo pažymėti ne tik praradimu, bet taip pat ne vieno specialiai S. Valiuliui skirto leidinio pasirodymu. Vienas iš tokių leidinių – knyga „Apie fotografiją“, kurioje publikuojami 1968–2010 m. S. Valiulio parašyti įvairaus pobūdžio tekstai fotografijos tema. 

S. Valiulio kolega ir bičiulis Stanislovas Žvirgždas knygai atrinko ne tik fotoalbumuose, kataloguose bei periodinėje spaudoje skelbtas parodų, albumų recenzijas, atskirų autorių kūrybos apžvalgas, fotografijos istorijos studijas ir teorinius straipsnius, bet ir anksčiau niekur neskelbtus tekstus iš asmeninio S. Valiulio archyvo. Išleido Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2011 m. Žinomo kritiko ir teoretiko straipsniai, ne vieną dešimtmetį reflektavę globalius vizualiosios kultūros procesus ir svarbesnius įvykius Lietuvoje, jau buvo tapę neatskiriama ir kone „natūralia“ kultūrinio gyvenimo kasdienybės dalimi. Bet S. Valiulio darbų rinktinė išryškina įspūdingą jų apimtį (511 psl.) ir, svarbiausia, skatina į autoriaus tekstus pažvelgti kitais aspektais, nei tuomet, kai jie buvo po vieną publikuojami periodinės spaudos puslapiuose ar fotografijų albumuose.

Žinoma, daugiau nei keturis dešimtmečius rašyti tekstai apie Lietuvos fotografiją – tai pirmiausia svarbi šios kūrybos srities istoriografijos dalis. Knygoje galima rasti ne vieną straipsnį apie XIX a. antrosios pusės – XX a. pirmosios pusės fotografiją Lietuvoje. Patį seniausią ir tarpukario fotografijos raidos Lietuvoje tarpsnius S. Valiulis aptaria remdamasis gausia faktologija, pateikia daugybę datų, pavardžių, įvykių, vardina svarbiausias ano meto fotografijai skirtas publikacijas.

Visas tekstas – ČIA> 

Daugiau apie S.Valiulį – ČIA>

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka,

Apie pirmąjį tritomio „XX a. Lietuvos fotografijos antologija“ tomą

Kiek seniau džiaugėmės naujomis knygomis apie Lietuvos fotografijos istoriją. (ČIA>)

Jau pasirodė išsamesni tekstai, komentuojantys šias knygas. Apie pirmojo tritomio „XX a. Lietuvos fotografijos antologija“ tomo ruošimą ir idėją pasakoja sudarytojas S.Žvirgždas: Gan aukštai iškėlėme kartelę, todėl daug kas atkrito savaime. Kita vertus, aš puikiai žinau, ką kuris fotografas yra nuveikęs, išmanau ir senųjų fotografų darbus, tad puikiai gaudausi Lietuvos fotografijoje. Žinoma, mano požiūris gan subjektyvus, tam ir reikalinga redkolegija, su kurios nariais sukūrėme leidinio koncepciją, ir tai taip pat padėjo atsirinkti fotografus bei jų darbus.

Visų pirma rėmėmės grynai maketavimo estetiniu vaizdu: vienam autoriui skiriami penki atvertimai, tai yra 10 puslapių. Pirmajame puslapyje – trumpas fotografo pristatymas, jo portretas bei atsiliepimas apie kūrybą. Toliau seka 9 autoriaus darbai. Viename puslapyje – tik po vieną nuotrauką. Tai pats optimaliausias variantas. Mažiausiai vienam autoriui skiriama trys atvertimai, vadinasi – penkios fotografijos. Mažiau – jau ne. Su trimis nuotraukomis autoriaus neparodysi, su devyniomis – dar gali. Mums svarbu buvo per nuotraukas atskleisti konkretaus autoriaus individualumą bei jo unikalumą. O tokių, tiesą sakant, nėra jau tiek daug..

Daugiau – ČIA>

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka

Nauji metai, nauji lapai: trys knygos apie Lietuvos fotografiją

Nauji metai atskleidžia naujas istorijas ir naujus veidus…. Kaip niekad prasmingai knygų lentynas papildo Lietuvos fotografijos istoriją komentuojantys bei interpretuojantys tekstai.

Tai Agnės Narušytės “Lietuvos fotografija: 1990-2010“,

Margaritos Matulytės “ Nihil Obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu“ bei 

“ XX a. Lietuvos fotografijos antologija“.

Visos jos jau pakeliui į VDK bibliotekos lentynas.

Apie Agnės Narušytės “Lietuvos fotografija: 1990-2010“:

Autorė apžvelgia svarbiausius procesus, įvykusius Lietuvos fotografijoje per 20 atkurtos nepriklausomybės metų. Autorė atskleidžia pagrindinius fotografijos meno pokyčius, analizuoja tokius reiškinius kaip atminties diskursas, absurdo vaizdavimas, konceptualioji fotografija, pinhole atgimimas ir kt.

Knygoje aptariamos 20 metų vis dar aktualios fotografijos temos: tapatybės ženklų paieškos peizaže, miestovaizdyje, portrete, socialinių procesų dokumentacija, lyčių problematikos tyrimas fotografuojant kūną, nuobodulio estetika.

Rašydama knygą autorė rėmėsi patirtimi, įgyta lankantis parodose, rašant kritikos straipsnius, kalbantis su fotografais, kartu su jais kuruojant parodas ir sudarant knygas. Čia fotografija nagrinėjama kaip meninis tekstas, kurį įdomu skaityti ir, kaip teigia A. Narušytė, „kažką supratus, papasakoti kitiems“. (Lrytas info)

Apie Margaritos Matulytės “ Nihil Obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu“:

Monografijoje pateikiama nuosekli Lietuvos fotografijos raidos sovietmečiu istorinio modelio versija, kurioje sovietizavimas akcentuojamas kaip esminis, labiausiai stilistinės raiškos sanklodą nulemiantis, taip pat fotografijos sklaidą ir vaizdo „pranešimų“ rezonansą visuomenėje kontroliuojantis veiksnys.

Sena ir patikimai veikianti bažnytinės cenzūros formulė nihil obstat atspindi ir socializmo doktrinos fotografijoje diegimo pobūdį – gali viešai reikštis, jeigu paisai partijos apibrėžtų dogmų, jeigu tavo idėjos yra politiškai sąmoningos ir sutampa su partijos tikslais, jeigu tavo veiksmai adekvatūs socialistinei gyvensenai ir padeda partijai įgyvendinti savo planus. Sovietinė fotografija turėjo ne pasyviai reprodukuoti esamą realybę, o sukurti simbolinių verčių tikrovę – mitologizuotą pasakojimą apie tai, kas yra sovietinis žmogus, kokios jo vertybės ir kaip pagal jas darniai funkcionuoja visa socialinė sistema.
Tačiau „atšilimo“ metais lietuvių fotografai, ignoravę socrealistinę raišką ir diegę naująjį dokumentalizmą, išplėtė sovietinio gyvenimo reprezentavimo diapazoną – jų kūrybos vienijančia jungtimi tapo akivaizdų tautinį atspalvį turėjusi žemės ir žmogaus, jo kasdienybės tema. O 8-ojo dešimtmečio pabaigoje naujosios kartos kūrėjai paneigė ir šios įtvirtintos tradicijos estetines vertybes – taip konceptualiai išreiškė tikėjimo tiesa ir grožiu krizę.
Fotografijos kūrybinių procesų ir jų kontrolės studija išryškina funkcijų bei stilistinių formų skirtis, parodo, kad programiškai vykdytas sovietizavimas nepajėgė suvaldyti strategiškai svarbios kultūros srities.

Apie “XX a. Lietuvos fotografijos antologija“. Sudarytojas Stanislovas Žvirgždas.

Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys, kuriame pristatomi iškiliausi XX amžiuje kūrę Lietuvos fotografai. Abėcėliniu principu sudarytoje antologijoje numatoma publikuoti 67 iškiliausių lietuvių fotografijos mokyklos atstovų bei tų, kurie davė mokyklai pradžių pradžią, darbai.

Pirmajame „XX a. Lietuvos fotografijos antologijos“ tome – 21 autorius nuo A iki J raidės, nuo Algimanto Aleksandravičiaus portretų, iki Romo Juškelio formų bei manekenų. Kiekvienas fotografas antologijoje pristatomas 5-9 labiausiai jo braižą, temas charakterizuojančiomis fotografijom.

Kaip leidinio pratarmėje rašo knygos sudarytojas Stanislovas Žvirgždas, pasirinktas apžvelgti XX a. todėl, kad, visų pirma, „XIX a. mūsų krašto fotografija yra gana gerai nušviesta šiam laikotarpiui skirtuose leidiniuose. XX a. dramatiškas Lietuvos istorijos laikotarpis: tautinis atgimimas, du pasauliniai karai, net kelios okupacijos, iškovota, prarasta ir vėl atkurta nepriklausomybė uždėjo antspaudą ir fotografijai. Per šimtmetį fotografija radikaliai pasikeitė, pradėjo krypti į meninę, buvo įkurtos pirmosios tolesnei meninės fotografijos raidai smarkiai įtaką dariusios fotografų organizacijos“.

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka

Knygos “Lietuvos fotografija: 1990 – 2010“ pristatymas

Kviečiame į knygos “Lietuvos fotografija: 1990 – 2010“ pristatymą antradienį, gruodžio 13 d. 18 val. “Titanike“ (Maironio 3), 112 auditorijoje.

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka

1965 metų “Vilniaus šiokiadieniai“ jau VDK bibliotekoje

     

VDK biblioteka gavo ir vartymui visiems turi nuostabią knygą apie Vilnių – R.Rakausko ir A.Sutkaus albumą “Vilniaus šiokiadieniai“. Tai tikrai reta 1965 metais išleista knyga, kurios puslapiuose stebins ne tik Vilnius, bet ir vilniečiai… Labai svarbu pavartyti ir pasidžiaugti.

 R.Rakauskas – trumpai apie ciklą “Vilniaus šiokiadieniai“:

“Reportažinė fotografija laikui bėgant tampa tik vertingesnė ir įdomesnė, tad tie „lemtingi atsitiktinumai“ – tartum kokybės garantas. Štai, pavyzdžiui, nuotrauka iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“, kur per Žaliąjį tiltą važiuoja sunkvežimiai. Rodos, nieko ten įspūdingo, bet dabar į tai žiūri kaip į tam tikrą dokumentą, istoriją ir džiaugiesi, kad spėjai užfiksuoti tai, ko jau nebeliko. Gal todėl man iki šiol atrodo, kad reportažinė fotografija yra kur kas vertingesnė už režisūrinius išsigalvojimus, ir tai išliks ne tik kaip menas, bet visų pirma kaip praėjusio laiko dokumentas.

Kai mes ėmėmės fotografijos, ji nieko bendra neturėjo su menu, o mes kaip tik mėginome „išlaužti“ kažką meniško. Bet dabar, kai žiūriu savo archyvus, matau, kad laikas paauksuoja būtent tuos dokumentinius kadrus, ir jie sušvinta visiškai naujomis, netikėtomis spalvomis. Gali nutikti ir taip, kad netolimoje ateityje mano žurnalistiniai darbai, kuriuos dariau tik iš reikalo, bus vertingesni ir įdomesni už visus „Žydėjimus“, kuriems skyriau gerokai daugiau laiko ir energijos.“

Visą tekstą skaityk ČIA>, o daugiau apie fotografų fiksuojamą Vilnių skaityk S.Žvirgždo ir S.Valiulio tekste – ČIA>

Iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965 m.)

Iš ciklo „Vilniaus šiokiadieniai“ (1960–1965 m.)

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka, , ,

Dovanos kolegijos bibliotekai

 

 “Kultūros meniu“ dovanojo VDK bibliotekai knygų.

Dėkojame Eglei Deltuvaitei ir vartome:

“Ukrainian and lithuanian contemporary photo 4×4“ Apie knygą – ČIA>

Vincent Debanne “Dreamworks“ (changing  faces project)

Rimaldas Vikšraitis  “Grimaces of the weary village“  (Apie ciklą – ČIA>)

Joana Deltuvaitė “Private in Public“ (ČIA>)

“Kintančios erdvės [2008]“ parodos Berlyne katalogas (ČIA>)

A.Valiauga “Tylusis identitetas“ (ČIA>)

A.Valiauga “Tarp krantų“ (ČIA>)

“Doooooris“  (ČIA>)

Doooooris

Doooooris

Filed under: Lietuvos fotografijos istorija, VDK biblioteka

1_Aktualu

1_Dėstytojai

2_Studentai

3_ALUMNI

3_Skelbimai

Analoginė fotografija

Ekspozicija

Fotografai

Fotografija interjero dizaineriams

Fotografijos istorija

Fotografijos svetainės

Fotografijų redagavimas

Fototechnika / Fotoaparatas

Gamtos fotografija

Kinas / Video

Kompozicija

Konkursai

Kūrybinės strategijos

Lietuvos fotografija

Mados fotografija

Makrofotografija

Mokslo fotografija

Natiurmortas

Parodos

Partneriai

Peizažas

Piešimas

Portretas

Praktika / etnografinė

Praktika / urbanistinė

Reklaminė fotografija

Spalvotyra

Spaudos fotografija / Reportažas

Stop motion

Tekstai / Knygos

Šviesos valdymas

%d bloggers like this: