VDK taikomosios fotografijos katedros blogas

Leidiniai apie fotografiją Nacionalinės dailės galerijos IC

NACIONALINĖS DAILĖS GALERIJOS INFORMACIJOS CENTRAS (NDG IC) įkurtas 1993 m. kaip viena iš Atviros Lietuvos fondo Kultūros programos dalių (Soroso šiuolaikinio meno centras), nuo 2000 m. pradėjo funkcionuoti Lietuvos dailės muziejuje (Šiuolaikinės dailės informacijos centras), 2008 m. tapo Nacionalinės dailės galerijos struktūriniu padaliniu.
IC prisideda prie šiuolaikinės dailės procesų plėtojimo ir kompleksiškai įgyvendina informacijos apie juos kaupimą bei sklaidą, skatina Lietuvos šiuolaikinės dailės specialistų ir institucijų tarptautinį bendradarbiavimą, inicijuoja šiuolaikinės dailės projektus Lietuvoje ir užsienyje.

INFO PLATFORMA
• informacija apie XX–XXI a. Lietuvos dailę ir Nacionalinės dailės galerijos veiklą
• informacija apie Lietuvoje ir užsienyje rengiamas parodas, konkursus, stažuotes ir edukacines programas
• Lietuvos ir užsienio dailės specialistų konsultavimas

ŠIUOLAIKINĖS DAILĖS ARCHYVAS
• Lietuvos ir užsienio šiuolaikinės dailės istorijos, kritikos ir teorijos skaitykla
• šiuolaikinių Lietuvos dailininkų kūrinių ir parodų dokumentikos videoteka
• informacijos apie XX a. II p.–XXI a. Lietuvos dailininkų kūrybą archyvas

Šiuolaikinės dailės archyvas atviras lankytojams:
Antradieniais – penktadieniais
12:00–18:00 (nedirba valstybinių švenčių dienomis)
NDG informacinio centro šiuolaikinės dailės leidinių skaitykloje – Lietuvos ir užsienio šalių periodiniai dailės leidiniai, dailės istorijos, kritikos ir teorijos knygos, dailininkų monografijos, parodų katalogai lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Skaityklos svetainė – ČIA>

Skaitykloje galima rasti šiuos leidinius, susijusius su fotografija:
Lietuvos fotografija 1981-1982. Mintis, Vilnius, 1986 [LT-F 001]
Lietuvos Fotografija. 1983-1984. Vilnius, Mintis 1987 [LT-F 002]
Photographers International. Lithuania issue. Taiwan, 1994 [LT-F 003]
Young Lithuanian Photographers. 21. Vilnius: Union of Lithuanian Art Photographers, 2003. 2vnt. [LT-F 004]
Aspekte junger litauischer Fotografie. IFA, 1993. [LT-F 005] 2vnt.
Algimantas Kunčius. Susitikimai. Mintis 1984. [2 egz.; LT-F 006a, LT-F 006b]
Antanas Sutkus. Daina Lietuvai. Mintis, Vilnius, 1984. [LT-F 007]
Algimantas Aleksandravičius. Lietuvos dailininkų portretai. 53 fotografijos. 2000. [LT-F 008]
Petras Velička. Fotografijos. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2002. 4vnt. [LT-F 009]
Antanas Sutkus. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Vilnius, 1999. 2vnt. [LT-F 010]
Antanas Sutkus. Fotografijos 1959-1999. Baltos lankos, Vilnius, 2000. [LT-F 011]
Tod und Ritual. Fotografien von Aleksandras Macijauskas. Berlin 1995. [LT-F 012] 2 vnt.
13. Vitalijus Butyrinas. [LT-F 013]
Antanas Sutkus. Neringa. Mintis, Vilnius, 1982. [LT-F 014]
Mir fotografii. Moskva, “Planeta“, 1989. [LT-F 015]
Das Gedachtnis der Bilder. Baltic Photoart Today. [LT-F 016]
Romualdas Augūnas. Kaunas, 1998. [LT-F 016]
Body Vision. Munchen, 1996. [LT-F 018]
Jaunoji Klaipėda. Vaclovo Strauko meninės fotografijos parodos katalogas. [LT-F 019]
Aleksandras Dapkevičius. Fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius 1990. [LT-F 020]
Michailas Rebis. Fotografijos paroda, skirta  Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-mečiui. Katalogas. Vilnius 1987. 2vnt.[LT-F 021]
Lietuvių išeivių fotografijos paroda. Vilnius, 1990. 2vnt. [LT-F 022]
Vytautas Stanionis. Pokario Dzūkija. Fotografijos parodos katalogas. Vilnius,1990. 39 vnt. [LT-F 023]
Jonas Kalvelis. Fotografijos parodos katalogas. Vilnius, 1985. 2vnt. [LT-F 024]
Valerijus Koreškovas. Darbas ir šventė. 1985, Vilnius. [2 egz.; LT-F 025a, LT-F 025b]
Šiandieninis peizažas. Respublikinės fotografijos parodos katalogas. Vilnius1987. 3vnt. [LT-F 026a, LT-F 026b]
IV jumoristinės fotografijos paroda. Katalogas. Kapsukas, 1981. [LT-F 027]
Respublikinė fotomėgėjų paroda. Katalogas. Vilnius 1985. [LT-F 028] 2vnt
III jaunųjų fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius, 1982. [LT-F 029]
Jumoristinė fotografija. Katalogas. Vilnius 1988. 2 vnt. [LT-F 030]
3×9. Kęstutis Gintalas, Kęstutis Grigaliūnas, Gintautas Trimakas. Vilnius, 2000. 2vnt. [LT-F 031]
Remigijus Treigys. Fotografia. NCK, Gdansk, 1996. 2 vnt. [LT-F 032]
Antanas Sutkus. Basų kojų nostalgija. 1959-1979 metų fotografijos. [LT-F 033]
Aleksandras Macijauskas. Fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius, 1988. 2 vnt. [LT-F 034]
Vidas Bivenis. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2007. 5vnt. [LT-F 035]
Kazys Daugėla. Fotografijos paroda, skirta vyresniosios kartos lietuvių fotografo Povilo Karpavičiaus atminimui. Vilnius, 1989. [LT-F 036]
Antanas Sutkus. Lietuva iš paukščio skrydžio. Mintis, Vilnius, 1983. [LT-F 037]
Zenonas Bulgakovas. Paroda Dvidešimtmetis, skirtas fotografijai. Katalogas.Vilnius 1989. 2 vnt. [LT-F 038]
Gamta – visų namai 98. Ketvirtoji tarptautinė fotografijos paroda. Kaunas, 1998. 2vnt. [LT-F 039]
Gamta – visų namai. Antroji tarptautinė fotografijos paroda. Kaunas, 1994. 2vnt. [LT-F 040]
Waterscapes. Vandenys. Edited by Algimantas Kezys. Chicago. 1992. [LT-F 041]
Dvigubas Solo. Fotografijos/Algimantas Kezys. Eilėraščiai/Loreta Vaškus. [LT-F 042]

Romualdas Rakauskas. Žydėjimas. Mintis, 1986. [LT-F 044]
Budrio vardo lietuvių foto archyvas 1966-1991. [LT-F 045]
Audrius Zavadskis. Meninės fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius, 1987. 2vnt. [LT-F 046]
Z.Budrytė. Lietuvos fotografų darbai XIX a.- 1915 m. katalogas. Vilnius,1985. [LT-F 047] 2vnt
TTL požiūris. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius 2002. [LT-F 048]
Sergej Morozov. Tvorčeskaja fotografija. Moskva 1986. [LT-F 049]
Fotosalon Vitkovice’85. Ostrava-Čekoslovensko 1985. [LT-F 050]
Paulius Normantas. Lietuvos aidas, Vilnius, 1998. [LT-F 051]
Sztuka Fotografii. Portret, pejzaz, reportaz w fotograffii polskej XIX wieku1990. [LT-F 052]
II salon santa fe international. 50 aniversario. 1943-1993. [LT-F 053]
Katalog 1983 for The Golden. Denmark. [LT-F 054]
Interpressfoto-77. Vosmaja meždunarodnaja vystavka. Moskva. [LT-F 055]
Fotografika’89. Minsk 1989. [LT-F 056]
Romualdas Požerskis. Vargai ir džiaugsmai. Kaunas, 2000. [LT-F 057]
A.Macijauskas. Kaimo turgūs.Vilnius.“Mintis“.1992. [LT-F 058]
Vaclovas Straukas. Klaipėda: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999. 3vnt. [LT-F 059]
Viena Kauno para. 2001 10 19 [LT-F 060]
Arturas Valiauga. Tydzien ma osiem dni. Poznan: Galeria fotografii PF, 2003. 2vnt. [LT-F 061]
Fotografijos, istorijos, žemėlapiai. foto/karto/istorio/grafijos. Vilnius, 2007. [LT-F 062]

Rimaldas Vikšraitis. Fotografijos. Kauno meno fondas, 2002. 2vnt. [LT-F 065]
Antanas Sutkus. Lietuva. Vilnius, 1992. [LT-F 066]
22-oji kasmetinė lietuvių fotografijos paroda. Draugystė. 1993. [LT-F 067] 2vnt
Lietuva 1991.01.13.“Autoimpex“-“Vyturys“-“Lietuvos Aidas“, 1991. [LT-F 068]
Gintaro kraštas. Pabaltijo respublikos meninės fotografijos paroda. Katalogas. Šiauliai, 1983. 2 egz. [LT-F 069]
Taikos ir darbo keliu. Fotografijos paroda, skirta Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-mečiui. Vilnius 1986. 2 vnt. [LT-F 070]
V respublikinė jaunųjų fotografų paroda. Katalogas. Vilnius 1985. [LT-F 071]
Borisas Ignatavičius. Meninės fotografijos parodos katalogas. Vilnius, 1973. [LT-F 072]
Jaunoji Klaipėda. Vaclovo Strauko meninės fotografijos parodos katalogas. [LT-F 073] 2vnt.
Arturas Valiauga. Tylusis Identitetas / Stille indentiteit. Kultūros projektai, 2008. [LT-F 074]
Algimantas Kunčius. Vilnius, 1999. [LT-F 075]
Algimantas Kezys. Taisykime viešpačiui kelius. Teologiniai svarstymai šių dienų krikščioniui. [LT-F 076]
Žmogus ir žemė. Fotografijos paroda, skirta tarybinės liaudies PergalėsDidžiajame Tėvynės kare 40-mečiui ir Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-mečiui Katalogas. Vilnius, 1985. 2vnt. [LT-F 077]
Tarprespublikinės meninės fotografijos parodos katalogas. Šiauliai, 1981. 2vnt. [LT-F 078]
Aleksandras Macijauskas. Pėdos krante. Fotografijos paroda. Vilnius, 1984 [LT-F 079]

Užjūrio lietuviai. Veidai ir vardai. Vilnius, 1995. [LT-F 082]
Vis dar nepažintas Čiurlionis: Čiurlionis ir fotografija. M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 2000. [LT-F 083] 2 vnt.
Kauno menininkai vakar ir šiandien 2. Sudarytojas Aleksandras Macijauskas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Kaunas. [LT-F 084]
Viktor Demin. Cvetenije zemli. Kniga o trinadcati litovskich fotografach.Moskva, Iskustvo. 1987. 2vnt. [LT-F 085]
Vladimir Borev. Fotografija v strukture massovoi komunikaciji. Vilnius,Mintis, 1986. 2vnt. [LT-F 086]

Žmonės kalnuose. Romualdas Augūnas. 2002. [LT-F 088]
Lietuvos fotografija. VAGA. Vilnius. 1967. [LT-F 089]
Lietuvos fotografija. VAGA. Vilnius. 1974. [LT-F 090]
Balys Buračas. VAGA. Vilnius. 1971. [LT-F 091]
Aleksandras Ostašenkovas. Kryžių kalnas. Šiauliai, 1993. [LT-F 092]
Budrio vardo lietuvių foto archyvas 1966-1991. Čikaga, 1991. [LT-F 093]
20-oji kasmetinė lietuvių fotografijos paroda. Čiurlionio galerija,Čikaga, 1991. [LT-F 094]
Juozas Kazlauskas. Šiaurės keliais. Vilnius, 1987. [LT-F 095]
Aleksandras Dapkevičius. Fotografijos paroda. Vilnius, 1990. [LT-F 096]
Aleksandras Dapkevičius (rusų k.). Fotografijos paroda Krasnogorsk, 1985. [LT-F 097]
Contemporary Lithuanian Photography. Lithuanian Photoartists Union. Vilnius, 1999. [LT-F 098]
Giesmių giesmė. Photographs by Algimantas Kezys. [LT-F 099]
Alfonsas Budvytis. Fotografie. Warszawa: Mala Galeria, 1995. 3vnt. [LT-F 100]
Vidmantas Ilčiukas. Galerija „Meno parkas“, 2004. [LT-F 101]
Algimantas Kezys. Vienas iš mūsų. Vartai, Vilnius, 1995. [LT-F 102]
Algimantas Kezys. Knygos ir leidiniai 1963-1995. Čikaga, 1995. [LT-F 103]

Remigijus Treigys. Fotografija. Suwalki, 1999. [LT-F 106]
Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose. Lietuvos fotografijos istorija 1. Lietuvos nacionalinis muziejus. 2000 [LT-F 107]
Algis Griškevičius. Zodiako ženklai. Juozas Erlickas. Astrologinės prognozės. Apostrofa, 2007. [LT-F 108]
Antanas Sutkus. Pro Memoria. Vilnius, 1997. 2vnt. [LT-F 109]
Paulius Normantas. Iš Budos kareivio dienoraščio. Lietuvos aidas, Vilnius, 1998. [LT-F 110]
Antanas Sutkus. Fotografijos paroda. Susitikimai su Bulgarija. Vilnius, 1975. [LT-F 111]

Tibor Honty. (Albumas.) [LT-F 113]
Gamta-visų namai. Kaunas 1996. [LT-F 114]
Vilniaus pilis senosiose fotografijose. Lietuvos nacionalinis muziejus., Vilnius1995. [LT-F 115]
Remigijus Treigys. Fotografija. Logotipas, Vilnius, 2005. [LT-F 116]
Poetika Fotografii (rusų k.). V.I.Michailovič, V.T.Stigneev. Iskustvo, Moskva, 1990. [LT-F 117]
Antologija Sovetskoj Fotografii. 1917-1940. Moskva 1986. Tom I [LT-F 118]
Antologija Sovetskoj Fotografii. 1941-1945. Moskva 1987. Tom II [LT-F 119]
Fotografen aus der UdSSR. Baden-Baden [LT-F 120]
Rakauskas R. Mūsų Kaunas. Šviesa. Kaunas. 1976. [LT-F 121]
Gintautas Trimakas. Fotografia. Gdansk: NCK, 1995. [LT-F 122]
Remigijus Treigys. Fotografia. Galeria FF, Lodz, 1995 [LT-F 123]
Meninės fotografijos paroda (D.Buklys, B.Gadeikis, R.Paknys, R.Požerskis, L. Skirpstas, S.Šimkus, V.Šonta). Vilnius, 1976. [LT-F 124]
Artūras Moisejenko. Anapus matomo/Fotografijos paroda. Vilnius, 1998. 2vnt. [LT-F 125]
Antanas Sutkus. Senojo Vilniaus fragmentai. Vilnius, 1968. [LT-F 126]
Antanas Sutkus. Ville de Chalon-sur-saone [LT-F 127]
Andrius Surgailis. Wilno z dachu: 1972 – 1986. Fotografie. Kurator wystawy i redakcja katalogu Anna Baranowa. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Krakow, 2004. [LT-F 128]
Lietuvos fotografija.VAGA. Vilnius. 1979. [LT-F 129]
Antanas Sutkus. Lietuva. Vilnius, 1993. [LT-F 130]
Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Fotografijos slėpiniai. Vilnius, 2002. [LT-F 131]
Lietuva. Antano Sutkaus fotografijos. LFS fondas, Vilnius, 1992. [LT-F 132]
Algimantas Rutkauskas. Sava erdvė. Klaipėda: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2007. [LT-F 133]
Privatumo erdvės. Šiauliai, 1998. [LT-F 134]
Tarptautinė paroda „Ars Longa. Vita Brevis“. Kaunas, 2002. 2vnt. [LT-F 135]
Lietuvos fotografija šiandien ir rytoj. Vilnius: VU SA Fotoklubas, 2003. [LT-F 136]
A.Macijauskas, A.Sutkus. Salty Past. Ljubljana, 1997. 2vnt. [LT-F 137]
Lietuvos fotografija iki XXI a. R. Paknio leidykla, 2002. [LT-F 138]
Balys Buračas. Fotografijos. Baltos lankos, 1998. [LT-F 139]
Aleksandras Macijauskas. Fotografijų rinktinė / Selected Photographs. Vaga, Vilnius, 2003. [LT-F 140]
Virgilijus Juodakis. Lietuvos fotografijos istorija 1854-1940. Vilnius, 1996.
Gamta – visų namai 2004 / Nature Is the Home of Everybody 2004. Septintoji tarptautinė fotografijos paroda. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Kaunas, 2004. [LT-F 142]
Mysterium Magnum. Tarptautinė paroda. Kaunas 2001/12/21 – 2002/01/30. LDS Kauno galerija, 2001. 2vnt. [LT-F 143]
Žmogaus vaizdas. II fotografijų parodos katalogas. LFS, Vilnius, 1998. [LT-F 144]
Kazys Daugėla. Vilnius, 1989. [LT-F 145]
Chanonas Levinas. Gyvenimo žingsniai. Fotografijų rinktinė. Mintis 1983. 2vnt. [LT-F 146]

Jenni Lukač. Illinois 1996. [LT-F 148]
Remigijus Treigys. Fotografija. Vilnius, 2005. [LT-F 149]
Vytautas Balčytis. Fotografijos / Photographs. Vilnius: Apostrofa, 2006. [LT-F 150]

Agnė Narušytė. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. [LT-F 152]
Romualdas Rakauskas. Fotografijos. E.Karpavičiaus leidykla, 2009. [LT-F 153]
Fotografija: Lietuvos dailė ̓08. Įvadinis projektas į 2009 Baltijos tarptautinio meno trienalę Miesto istorijos. Vilnius: ŠMC, 2008. [LT-F 154]
Lietuvos Fotomenininkų sąjunga. Vilnius: LFS, 2004. 2vnt. [LT-F 155]
Algirdas Šeškus. Žaliasis tiltas. Sud. Malvina Jelinskaitė. Kitos knygos, 2009. [LT-F 156]
Lietuvos fotomenininkų sąjunga / žinynas. LFS, Vilnius, 2004. [LT-F 157]

Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Fotografijos slėpiniai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2002. [LT-F 159]

Vitas Luckus. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Vilnius, 1997. 2vnt. [LT-F 161]

21 metinė lietuvių fotografijos paroda “Upės, ežerai, jūra ir laivai”. Čikaga, 1992. 2vnt.  [LT-F 163]
Paulius Normantas. 15 metų jubiliejinė fotografijos paroda. Nida, 1996. [LT-F 164]
Chudožestvennaja fotografija Litovskoi SSR. Moskva. 2vnt.  [LT-F 165]
Foto paroda “Žmogus ir jūra”. Klaipėda, 1984. 2vnt. [LT-F 166]
Fotografijos paroda “Sąjūdis”. [LT-F 167]
Klaipėda – 7 miestai. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. Klaipėda, 2007. [LT-F 168]
Jaunųjų fotografų konkursas. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. Vilnius, 2007. 2vnt. [LT-F 169]
Erozija. Fotografijos projekto katalogas. Klaipėda, 2006. 4vnt. [LT-F 170]
Algimantas Kunčius. Tolių vaizdai. Baltos lankos, 2001. [LT-F 171]
Kauno menininkai vakar ir šiandien 3. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius. Parodos katalogas, Kaunas, 2007. [LT-F 172]
Vilma Šileikienė. Made in Lithuania. Vilnius, 2005. [LT-F 173]
Klaipėdos fotografija. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. Klaipėda, 2007. [LT-F 174]
Vidmantas Ilčiukas. Kaunas: Meno parkas, 2004. 2vnt. [LT-F 175]
20 metinė lietuvių fotografijos paroda “Sportas”. Čikaga, 1991 [LT-F 176]
Gamta – visų namai/Nature – Everybody’s home. Trečioji tarptautinė Fotografijos paroda. Kaunas, 1996. [LT-F 177]
Atmintis. Kelias į tylą. 1964-2004. Arx Baltica, 2006. [LT F-178] 2 vnt.
Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas. Fotografijos slėpiniai II. Vilnius, 2006. [LT-F 179]
Juozas Kazlauskas. Šiaurės kelias. Fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius1987. 2 vnt. [LT-F 180]
Rokas Pralgauskas. Photographies. 2005. [LT-F 181]
Andrew Miksys. BAXT. Arök, 2007. [LT-F 182]
Lithuanian Insight: Photography 1960 to Now. 2002. 3vnt. [LT-F 183]
Alfonsas Budvytis. 1949 – 2003. Sud. Raminta Jurėnaitė. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2006. 3vnt. [LT-F 184]
Antanas Sutkus. Kasdienybės archyvai 1959-1993. Vilnius, 2003. [LT-F 185]
Alvydas Lukys. Neišgyvento laiko paieškos. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999. [LT-F 186]
Vitalijus Butyrinas. Terra Incognita. Vilnius: Vyzdys, 2003. [LT-F 187]
Virgilijus Šonta. Fotografijos. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2002. 2vnt. [LT-F 188]
Joana Deltuvaitė. Buitis / Daily Life (2004); Po / After (2005); Persikraustymas / Relocation (2005). Klaipėda, 2007. [LT-F 189]
Gintautas Trimakas. SCCA-Vilnius, 2001. [LT-F 190]
Arturas Valiauga. Jėzusmarija, mama ir visa kita. Fotografijos 1999-2006. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondas, 2006. [LT-F 191]
Praeities reginiai. Iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo. Lietuvos dailės muziejus. Institut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Vilnius, 2006. [LT-F 192]

Ugnius Gelguda. Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2007. 5vnt [LT-F 194]
Jonas Dovydėnas. Sugrįžimas į paliktą kraštą. Vilnius: Sapnų Sala, 2002. [LT-F 195]
Vytautas Balčytis. Alfonsas Budvytis. Algimantas Kunčius. Apie Vilnių. Vilnius: SŠMC, 1995. 10vnt. [LT-F 196]
Darius Mikšys. Focus on the Girl. Vilnius, 1997. [LT-F 197]
Atsisveikinant su XX amžiumi. Vilnius: LFS/Vaga, 2000. [LT-F 198]
Stanislovas Žvirgždas. Vilnijos peizažai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 1999. 2vnt. [LT-F 199]
Kaip gyveni, žmogau? Tarptautinė fotografijos paroda. Vilnius: Prospekto galerija, 2001. [LT-F 200]
Vytautas Balčytis. Vilnius. Vilnius: SCCA, 1993. [LT-F 201]
Aleksandras Macijauskas. My Lithuania. London: Thame and Hudson, 1991. Kaina 173 litai. [LT-F 202]
Aleksandras Macijauskas. Gyventi/To live, 1972-1982. Kauno meno fondas, 1997. [LT-F 203] 3 vnt.
Romualdas Rakauskas. Švelnumas, Žydėjimas, Švėkšnos vyrai, Šventinė nuotaika, Mūsų veidai. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, 2001. [LT-F 204]
Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga / The Last Book. Arx Baltica, 2007. [LT-F 205]

Antanas Sutkus. Basų kojų nostalgija. 1959-1979 metų fotografijos. Vilnius: SŠMC, 1995. [LT-F 209]
Aleksandras Macijauskas. Fotografijos paroda. Katalogas. Vilnius: Lietuvos TSR fotografijos meno draugija, 1988. [LT-F 210] 2 vnt.
Vytautas Balčytis: fotografija. Vaidotas Daunys: esė. Vilnius: vardas ir žodis. Vilnius:Regnum, 1993. [LT-F 211]
Pinhole dirbtuvės. Klaipėda: Kultūrų komunikacijų centras, 2007. 2vnt. [LT-F 212]
Aš, tu ir kiti kadrai. Vilnius: ŠMC, 2007. [LT-F 213]
Rolandas Rastauskas/Remigijus Treigys. Berlynalijos. Vilnius: Druka, 2008. [LT-F 214]
Gyvenimo fotografija. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2008. [LT-F 215] 5vnt
Alvydas Lukys. Būtasis tęstinis. Vilnius: kitos knygos, 2008. [LT-F 216]
Gintautas Trimakas. Miestas kitaip. Vilnius: kitos knygos, 2009. [LT-F 217]
Akvilė Anglickaitė. Lietuvos fotomenininkų sąjunga,  2008. [LT-F 218] 3 vnt.
Antanas Sutkus. Retrospektyva. Vilnius: Sapnų sala, 2009. [LF-F 219]
Žvilgsnis į senatvę. Vilnius: Lietuvos raudonasis kryžius / Lietuvos fotomenininkų sąjunga,1999. [LT-F 220]
Žiemgala. 1993 Nr. 10. Fotografijos muziejui – 20 metų. [LT-F 221]
The Avante-Garde Document: Photographs by Aleksandras Macijauskas. Museum of New Mexico, 2001. [LT-F 222] 3 vnt.
Romas Juškelis. Kauno Pasakojimai / Tales of Kaunas. Fotomenininkų sąjungos kžKauno skyrius, 2008. [LT-F 223]
Ugnius Gelguda. Vilnius: Galerija Vartai, 2008. 2vnt. [LT-F 224]
Kintančios erdvės. Klaipėda: Giedre Bartelt Galerie/ Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2008. [LT-F 225]
Robertas Gabrys. Menininko portrtetas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007. [LT-F 226]
Algimantas Rutkauskas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007. [LT-F 227]
Vaclovas Straukas. Fotografijos. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007. [LT-F 228]
Rimaldas Vikšraitis. Vienkiemio godos. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2006. [LT-F 229]
Fotografija ir paralelinės meno formos. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, 2007. [LT-F 230]
(NON) STOP 90,66 km. Lietuvos fotomenininkų Klaipėdos, 2009. [LT-F 231]
Vilniaus fotografijos ratas 2007. Vilnius: Spaudos fotografijų festivalis, 2007. [LT-F 232]
Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka). Vilnius: LDM, 2010. [LT-F 235]
Algirdas Šeškus. Archives (Pohulianka). Vilnius: LDM, 2010. [LT-F 236]

Reklama

Filed under: Tekstai, , ,

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

1_Aktualu

1_Dėstytojai

2_Studentai

3_ALUMNI

3_Skelbimai

Analoginė fotografija

Ekspozicija

Fotografai

Fotografija interjero dizaineriams

Fotografijos istorija

Fotografijos svetainės

Fotografijų redagavimas

Fototechnika / Fotoaparatas

Gamtos fotografija

Kinas / Video

Kompozicija

Konkursai

Kūrybinės strategijos

Lietuvos fotografija

Mados fotografija

Makrofotografija

Mokslo fotografija

Natiurmortas

Parodos

Partneriai

Peizažas

Piešimas

Portretas

Praktika / etnografinė

Praktika / urbanistinė

Reklaminė fotografija

Spalvotyra

Spaudos fotografija / Reportažas

Stop motion

Tekstai / Knygos

Šviesos valdymas

%d bloggers like this: